Hoppa till innehållet
eusl logo 2 1024x916 1

EUSL Social Constitutional Chamber

En satsning på mänskliga rättigheter för invånarna i EU

En del av European Social Label

Care to Change the World

eusl logo 2 1024x916 1

Introduktion

EUSL SCC, eller Social Consitutional Chamber, är European Social Labels satsning på mänskliga rättigheter och  välfärdsfrågor för invånarna inom EU och konkreta lösningar på dessa. Konceptet påminner om EUSL Core, verksamhetsfabriken som producerar företag, men den stora skillnaden att de verksamheter som hamnar inom EUSL SCC inte nödvändigtvis är vinstdrivande.

Det betyder i detta fall heller inte att verksamheterna nödvändigtvis är idéburna, vilket gjorde att behovet av ytterligare en division växte fram. Istället handlar det om tjänster som till del eller helt är finansierade genom välfärden och utan några politiska ställningstagande avser European Social Label inte att hämta några vinster ur dessa. Här finns en mix av verksamheter inom utbildning, idrott, relationer med mera. 

eusl logo 2 1024x916 1

Verksamheter

Sprunget ur EUSL Ignite EU, projektavdelningen, har behovet av ytterligare en division vuxit fram. Denna gång mot välfärdstjänster. Välfärdstjänster för European Social Label betyder inte riktigt vad välfärd är för de flesta andra då det anses vara en allt för generaliserad definition baserat på skattefinanser. Inom EUSL SCC ligger hela utbildningskonceptet men här finns även de idrottsliga satsningarna så väl som samlevnad, brukarkooperativ och andra frågor som ofta är mer relevanta för individen. För European Social Label är individen viktig och befinner sig generellt inte på den politiska skalan alls som oavsett inställning tenderar att generalisera i oftast allt för grova drag.

Se verksamheterna på länken nedan

eusl logo 2 1024x916 1

European Social Label

Huvudorganisationen heter European Social Label och är en medlemsdriven organisation med syftet att lösa Sveriges och Europas integrationsutmaningar. Detta ska i första hand göras genom att det ska bli lönsamt för EU’s små och medelstora företag att arbeta med människor i utanförskap, något som för oss är definierat till en person som är utan sysselsättning i minst 30 dagar. 

eusl logo 2 1024x916 1

EUSL Foundation

Stiftelsen som ser till att överskottet når ut till de som behöver det mest

European Social Label drivs med den idéburna tanken, vilket innebär att det finns ett större mål än att några ägare i slutändan ska tjäna pengar. Istället går överskottet direkt in i vår egen stiftelse som i sin tur delar ut medel till olika sociala projekt, som definieras till fullo av medlemmarna. Lite skämtsamt brukar vi därför säga att EUSL Foundation är en dum stiftelse då den lyder under någon annan. EUSL Foundation är vårt och våra medlemmars yttersta skyltfönster. Här syns de genom att utföra vad vi kallar för sociala insatser i samhället, vilket betyder att våra medlemmar aktivt är med och skapar ett bättre samhälle runt sig.

eusl logo 2 1024x916 1

Kontakta oss

Vi vill alltid höra ifrån er! Beröm, kritik, förslag, synpunkter, oavsett vilket är det lika välkommet. Kontakta oss via mail, telefon eller varför inte sända oss ett meddelande direkt via hemsidan?